ПРАВИЛНИЦИ

2024. План управљања ризицима родне равноправности

Одлука – Узбуњивање

Заштита података – одлука

План управљања ризицима

Информатор о раду 2021. година

Разни правилници

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

Правилник о уређењу планирања набавки и спровођењу поступака

Статистичка обрада – дневник

Оквир за процену резултата учења

Правилник о оцењивању

Критеријум за оцењивање владања

Закон о основама система образовања и васпитања