КОНТАКТ

Основна школа “1. октобар”
Улица: Војвођанска 65, 23316 Башаид
жиро рачун:
телефон: 0230 468 033
e-mail: osbasaid@gmail.com
Директор: Мирко Влајков, тел: 0230 469-048