Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Школски календар за 2022/23. годину

Published: Thursday, 25 August 2022

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године и завршава се: - у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и - у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 2

Члан 4. У току школске године ученици имају зимски, сретењски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. године, а завршава се у петак 13. јануара 2023. године.

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године, завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2023. године.

Школски календар за 2021/22. годину

Published: Wednesday, 25 August 2021

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021.године.
Прво полугодиште има 80 наставни дан.
Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се:
- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и
- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.

Обавештење о организацији наставе

Published: Tuesday, 01 December 2020

ПРВИ ЦИКЛУС

У првом циклусу (од првог до четвртог разреда) настава се реализује непосредно, у школи, као и до сада.

 

ДРУГИ ЦИКЛУС

У другом циклусу (од петог до осмог разреда) настава се  у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, остварује  на даљину,путем Гугл учионице, са одељењима у пуном саставу.

Настава ће се реализовати у реалном времену, према важећем распореду часова, пре подне од 8.00 часова.

Часови ће трајати 30 минута.

Ученици су у обавези да редовно прате наставу, према распореду часова, у виртуелним учионицама, у време по досадашњем распореду часова одељења.

 

Сатница ОНЛАЈН наставе у реалном времену по утврђеном распореду

 

час

трајање

1.

8:00 – 8:30

2.

8:35 – 9:05

3.

9:10 – 9:40

 

ВЕЛИКИ ОДМОР

9:40 – 10:00

4.

10:00 – 10:30

5.

10:35 – 11:05

6.

11:10 – 11:40

 

ЗИМСКИ РАСПУСТза све ученике почиње у понедељак, 21.12.2020. године и завршава се 15.01.2021.

Електронске новине ,,Дете у свету''

Published: Friday, 23 October 2020
Представљамо вам продукт пројектне наставе!

 

Електронске новине ,,Дете у свету'' : Новине погледајте на овом линку

 

Током Дечије недеље 2020. од 05.октобра  до 09. октобра, у нашој школи реализована је пројектна настава (пројектна недеља) под називом ,,Дете у свету''.

У активностима су учествовали ученици петог, шестог и седмог разреда.

У нашој школи се трећу годину организују овакви пројекти/ недеље најмање једном у полугодишту.

Све што смо током пројектне недеље сазнали и урадили представљамо вам у нашем електронском часопису

,,Дете у свету''.

 

 

Циљеви пројекта били су:

1.Промоција и усвајање вредности Дечије недеље и Конвенције о правима детета

2.Упознавање историјата и сврхе манифестације Дечија недеља

3.Подстицање ученика на радозналост и истраживање специфичности положаја детета у

 различитим временима и културама

4.Јачање свести о сопственим могућностима доприноса положају деце

5.Израда електронских новина на тему ,,Дете у свету''

 

Надамо се да ће вам се допасти!

Организација рада и наставе

Published: Friday, 28 August 2020

Преузмите Word документ

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:

 Настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  засва одељења првог циклуса.

Сви ученици првог циклуса сваки дан похађају наставу у термину своје групе, само се сатница (термин) за групе мења недељно.

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу:

Настава се остварује са смењивањем група недељно (група А и група Б) за сва одељења другог циклуса.

Једна недеља:

Група А – понедељак, среда, петак

Група Б- уторак, четвртак

 

Друга недеља:

Група Б – понедељак, среда, петак

Група А- уторак, четвртак

 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу за други циклус:

Google учионицакоја је у припреми и започеће се коришћење средином септембра.

Ученици другог циклуса користе Googleучионицу у дане када немају наставу (углавном за вежбање, додатне, домаће задатке...).

 

САТНИЦА ЧАСОВА

Први циклус

ГРУПА Аједне недеље, ГРУПА Б друге недеље

 

час

трајање

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

8:00 – 8:30

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

2.

8:35 – 9:05

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

3.

9:10 – 9:40

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

4.

9:45 – 10:15

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

5.

10:20 - 10:40

Термин за допунску и додатну наставу I-IV

Дезинфекција и проветравање  10:40 – 11:00

 

ГРУПА Б једне недеље, ГРУПА А друге недеље

час

трајање

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

11:00 – 11:30

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

2.

11:35 – 12:05

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

3.

12:05 – 12:35

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

4.

12:40 – 13:00

Термин за допунску и додатну наставу I-IV

Дезинфекција и проветравање  13:00


САТНИЦА ЧАСОВА

Други циклус

ЈЕДНА НЕДЕЉА

час

трајање

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

8:00 – 8:30

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

2.

8:35 – 9:05

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

3.

9:10 – 9:40

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

 

ВЕЛИКИ ОДМОР

9:40 – 10:00

 

Дезинфекција и проветравање  9:40 – 10:00

4.

10:00 – 10:30

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

5.

10:35 – 11:05

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

6.

11:10 – 11:40

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

 

Дезинфекција и проветравање  11:40


 

ДРУГА НЕДЕЉА

час

трајање

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

8:00 – 8:30

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

2.

8:35 – 9:05

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

3.

9:10 – 9:40

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

 

ВЕЛИКИ ОДМОР

9:40 – 10:00

 

Дезинфекција и проветравање  9:40 – 10:00

4.

10:00 – 10:30

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

5.

10:35 – 11:05

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

6.

11:10 – 11:40

Групе Б

Групе А

Групе Б

Групе А

Групе Б

 

Дезинфекција и проветравање  11:40

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

 

-школа ради у једној смени

-сва предвиђена настава У ШКОЛИ, допуњује се ПРАЋЕЊЕМ ЧАСОВА  РТС-а по упутству учитеља/ наставника (дакле, не сваки дан, већ по потреби)

- ученици другог циклуса користе Googleучионицу у дане када немају наставу (углавном за вежбање, додатне, домаће задатке...)

-часови трају 30 минута

-ученици ПРВОГ ЦИКЛУСА улазе у школу код сале за физичко (улаз са улице)

-ученици ДРУГОГ ЦИКЛУСА улазе у школу из школског дворишта

-настава се реализује у ЈЕДНОЈ УЧИОНИЦИ по одељењу (евентуално се физичко, техника и технологија и информатика повремено реализују у кабинету)

-ношење маски је обавезно!

-ВЕЛИКИ ОДМОР ученици ДРУГОГ ЦИКЛУСА проводе у дворишту водећи рачуна о растојању

-ученици седе појединачно у клупама

-ученици који имају повишену температуру не долазе у школу

-у тоалету може бити истовремено највише два ученика

-одржавајте дистанцу током кретања по школи

-ученике преузимају учитељи по уласку у школу, тако да родитељи не доводе децу до учионице

-за септембар није предвиђена ужина која се добија у школи

 

         Ово су укратко правила у складу са ситуацијом.

Молимо вас све за разумевање, толеранцију и сарадњу у овим околностима. Надамо се да је привремено.

         Желимо свима срећан почетак, уз добру вољу да поштујемо правила, заједнички труд и договор, знамо да ће све бити добро!

Настава на даљину путем Јавног медијског сервиса РТС-а

Published: Friday, 28 August 2020

Преузмите Word документ

Снимљени часови из Базе часова емитују се путем Јавног медијског сервиса, према утврђеном распореду часова и доступни су ученицима.

            Емитовање часова за ученике:

- од I до IV разреда биће на мултимедијској интернет платформи РТС Планета;

- за ученике V разреда на каналу РТС2 у 8.00 часова и распоредом од три часа дневно;

- за ученике од VI до VIII разреда на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова;

Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три часа, а ученици осмог разреда 4 часа.

 

Часови наставе на Јавном медијском сервису за ученике II циклуса

 

РАЗРЕД

САТНИЦА

Приказивања часова

РАЗРЕД

САТНИЦА

Приказивања часова

V разред

РТС 2

8.00-8.30

VII разред

РТС 3

9.45-10.15

8.35-9.05

10.20-10.50

9.10-9.40

10.55-11.25

VI разред

РТС 3

8.00-8.30

VIII разред

РТС 3

11.30-12.00

8.35-9.05

12.05-12-35

9.10-9.40

12.40-13.10

13.15-13.45

 

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде утицала на промену организације образовно-васпитног рада у школи, у виду проглашења ванредне ситуације, промениће се и сатница емитовања часова на следећи начин:

РАЗРЕД

САТНИЦА

Приказивања часова

РАЗРЕД

САТНИЦА

Приказивања часова

I разред

РТС 2

8.00-8.30

V разред

РТС 3

13.15-13.45

8.35-9.05

13.50-14.20

9.10-9.40

14.25-14.55

II разред

РТС 3

8.00-8.30

VI разред

РТС 3

15.00-15.30

8.35-9.05

15.35-16.05

9.10-9.40

16.10-16.40

III разред

РТС 3

9.45-10.15

VII разред

РТС 3

16.45-17-15

10.20-10.50

17.20-17.50

10.55-11.25

17.55-18.25

IV разред

РТС 3

11.30-12.00

VIII разред

РТС 3

18.30.-19.00

12.05-12-35

19.05-19.35

12.40-13.10

19.40-20.10

20.15-20.45

 

Уџбеници за 2020/21. годину

Published: Thursday, 28 May 2020

Преузмите било који линк. На линку се налазе спискови ученика од 1 - 8. разреда, са ценама које су у табелама.

Табелe са ценама у формату DOC (Word)

Табеле са ценама у формату PDF
 

Списак сајтова средњих школа

Published: Monday, 25 May 2020

На наредним линковима можете посетити средње школе и сазнати више о образовним профилима који су вам на располагању за упис у наредну школску годину.

Техничка школа
http://tsk.edu.rs/

Економска школа
http://ekonomskaki.edu.rs/

Гимназија "Душан Васиљев"
http://www.gimnazijaki.rs/

ССШ "Милош Црњански"
http://www.miloscrnjanski.edu.rs/

Уџбеници за 2020/21. годину

Published: Friday, 24 April 2020

Преузмите линк са списком уџбеника ОВДЕ

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.