Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Јавне набавке

Јавна набавка - радови на инвестиционом одржавању март 2020.

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

Јавна набавка - гасног уља 2019.

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Јавна набавка - ужина 2018.

Одлуку о додели уговора ЈНМВ бр. 2-2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2018

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација

Јавна набавка - лож уља за 2018.

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2018

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документтација

Јавна набавка - ђачка ужина 2017.

Одлука о додели ЈНМВ бр.2-2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација

Јавна набавка - лож уља за 2017.

Одлука о додели уговора бр. ЈНМВ 1-2017
Обавештење о закљученом уговору бр. ЈНМВ 1-2017

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација

Јавне набавке 2016.

Ђачка ужина 2015.

- Позив за подношење понуда
- Конкурсна документација

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.