Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Школско звоно

Нижа смена

Час Време
1. 8:00 - 8:45
2 8:50 - 9:35
3. 9:55 - 10:40
4. 10:45 - 11:30
5. 11:35 - 12:20

 

 

 

 

 

 

 

 

Виша смена

Час Време
1. 8:00 - 8:45
2 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:45 - 11:30
5. 11:35 - 12:20
6. 12:25 - 13:10

 

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.