Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Распоред часова


Распоред

 

 

Легенда:
S - Српски
Мat - Математика
Ita - Италијански
Muz - Музичко
Geo - Географија
Eng - Енглески
Ist - Историја
FV - Физичко
Lik - Ликовно
Inf - Информатика
TiO - Техничко
Hem - Хемија
Fiz - Физика
C - Чос

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.