Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Правилници

Информатор о раду 2021. година

 

Разни правилници

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

Правилник о уређењу планирања набавки и спровођењу поступака

Статистичка обрада - дневник

Оквир за процену резултата учења

Правилник о оцењивању

Критеријум за оцењивање владања

Закон о основама система образовања и васпитања

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.