Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

БашБиоБит

Помоћу микробитова и посебних сензора ученици шестих разреда су извели испитивање земљишта и мерење количине влаге у земљишту у школском дворишту. Испитивање је у склопу еколошких активности школе, где у овој конкретној активности ученици су желели да провере квалитет и разноврсност абиотичких фактора због биљног састава школског дворишта. У испитивању влаге ученици су узели у обзир осенчене и осунчане делове дворишта, мерило се и у различитим деловима дана, водило се и рачуна о томе да ли се мери пре или после великих падавина.

Ученици су се поделили у екипе а мерења су трајала 14 дана. Једна екипа је мерила зависност количине падавина и влажности земљишта. Друга екипа је мерила како зависи количина влаге од дела дана у којем се влага земљишта мери. Трећа је пратила зависност влаге у земљишту са осенченим и неосенченим деловима школског дворишта.

Ученици су на крају двонедељног дневног мерења закључили које биљке треба да се засаде и на који начин да се негују.

 

 

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.