Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Aнкетирање мештана

Чланови секције „Еко-јуниори“ су у свом комшилуку спровели анкету о значају чувања животне околине. Анкета је део пројекта под називом “Школе за 21. век” коју спроводе ученици 7. и 8. разреда наше школе. Ученици који су осмислили анкетна питања су чланови школске секције за заштиту животне средине. Наши мештани су врло радо одговарали на постављена питања. Анкетирано је 40 мештана и анкета је показала да наши мештани имају развијену свест о заштити човекове околине. Циљ анкете јесте да се утврди ниво свести о потреби заштите животне средине и ниво знања о еколошким темама.

Након анализираних резултата видљиво је да је свест о значају животне средине висока. Еко-јуниори ће наставити са анкетирањем становника у циљу подизања свести на још виши ниво.

 

 

 

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.