Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Еколошка дебата

У оквиру пројекта, ученици седмог и осмог разреда подељени у две мешовите екипе од четири члана, дебатовали су на тему колики може бити еколошки допринос појединца. Прва екипа названа ,,Кап'' заговарала је тврдњу да је сваки допринос појединца драгоцен без обзира на то да ли се и остали појединци око нас понашају еколошки исправно. Друга екипа названа ,,Море'' тврдила је да је појединачно деловање неопходно и драгоцено, али да не може бити остављено на савест појединцу, већ мора бити регулисано строгим законима.
Да ли је природи свака помоћ и пажња драгоцена или је појединачно деловање занемарљиво уколико је усамљено? Да ли је важније подизати еколошку свест људи или ће од веће помоћи бити стрoжији закони? Можда је подједнако важно и једно и друго? Публику су чинили ученици седмог и осмог разреда који су имали могућност да се укључе у дебату, постављају питања и износе мишљења. Публици су подељени флајери са препорукама о свакодневним поступцима поступцима који могу много допринети очувању природе. 
Дебата је по процени присутних била веома жустра, чланови екипа су изнели аргументе и приступили овом проблему на начин који је превазишао очекивања па се чинило да присуствујемо дебатовању ученика средње, а не основне школе.

Екипа КА
Верица Ћирић
Тања Бакић
Бојан Голић
Далибор Поповић

Екипа МОРЕ
Николина Мишков
Анамарија Хорват
Слободан Антић
Драган Адамов

 

 

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.