Уџбеници

Овде можете видети листу уџбеника за текућу и следећу школску годину.

Матурски испити

Oвде можете преузети збирку из српког језика као и тестове који су протеклих година били на матурском испиту и њихова решења.

Школски календар

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. У овом календару погледајте планиран распоред.

Правила су наша!

У недељи од 6. до 10.5.2019. ученици четвртог разреда су током часова Природе и друштва реализовали радионицу "Правила су наша!" са циљем подстицања еколошке свести и самосталног увиђања пожељног понашања у односу на окружење и формулисања еколоких правила. Након краће дискусије, разматрања последица конкретних примера чињења, односно нечињења, ученици су у групном раду осмислили и илустровали правила еколошког понашања.
Ова активност наставиће се штампањем правила и поделом правила (летака) мештанима Башаида. 

Школско звоно

На овом линку можете погледати када почињу и завршавају се часови ниже и више смене.